Rioolonderhoud
Jansen Rioolreiniging één van de meest gespecialiseerde rioolreinigingsbedrijven van Nederland. In de loop der jaren hebben wij bekendheid verworven op regionaal en nationaal niveau en hebben wij onze diensten kunnen uitbreiden tot wat wij nu aanbieden: een totaalaanbod in onze sector.

Combinatie

Een van de hoofddiensten die wij leveren is het reinigen van riolen voor onze klanten. De riolen die wij kunnen reinigen variëren van heel klein, met een doorsnede vanaf 5 cm tot en met heel groot, met een doorsnede van 4 meter. Voor de reiniging van deze diversiteit aan riolen hebben wij de beschikking over een grote diversiteit aan vrachtauto’s voorzien van spoelkoppen, frezen enzovoorts welke ingezet kunnen worden afhankelijk van de grootte van de buizen en de mate van vervuiling. We hebben de beschikking over kleinschalige auto’s, vrachtauto’s met een klein volume en vrachtauto’s met een groot volume.
Onze nieuwste auto’s beschikken over een volume van 16 m³ en een 16 m³ spoelwagen.
Onze kleine combi’s, met een volume van 8 m³, worden door ons gebruikt voor de reiniging van kleine riolen, persleidingen en drain/lijngoten.
Al onze auto’s zijn aangepast ten behoeve van ons personeel, veiligheid gaat boven alles. Er worden hydraulische systemen gebruikt voor de zware slangen. Tevens gebruiken we op de auto’s klaphaspels. Hierdoor kan het personeel overal bij, zodat de opdrachten doeltreffend uitgevoerd kunnen worden en het personeel dit kan doen zonder al te veel inspanning. Door dit soort aanpassingen is al onze apparatuur ergonomisch verantwoord.

Wat betekent Jansen Rioolreiniging o.a. voor u:

  • Korte lijnen, zodat we bij calamiteiten een snelle service kunnen verlenen.
  • Een ruime ervaring met onze 40 jaar aan kwalitatieve dienstverleningsgeschiedenis.
  • Een breed scala aan certificaten, zodat u er zeker van kunt zijn dat wij ons vak verstaan.
  • Dit geldt voor ons als bedrijf met een certificering voor al onze dienstverlening,
    maar ook voor ons personeel welke allemaal VCA* gecertificeerd zijn.
  • Jansen beschikt over verschillende steunpunten in Nederland, zodat veel onnodig (zwaar) transport wordt voorkomen.
  • En als laatste, maar misschien wel belangrijkste: bij ons gaat de veiligheid in alle opzichten vóór alles

De nieuwe kolkenzuiger op aardgas (CNG)

Kolkenzuigen

Onze kolkenzuigers zijn allen uitgerust met het GPS-systeem zodat we de ligging van de kolken . . . (lees verder)

Bijzondere werkzaamheden

Vaak stelt de natuur en/of de omstandig heden ons voor andere maatregelen.  . . .(lees verder)