Bijzondere werkzaamheden

Vaak stelt de natuur en/of de omstandig heden ons voor doortastende maatregelen.
Ingegroeide boomwortels uitzagen en verwijderen die het riool verstoppen zoals onderstaand filmpje met een ruim een ton wegende boomwortel toont.