Bijzondere werkzaamheden
Vaak stelt de natuur en/of de omstandigheden ons voor doortastende maatregelen.
Een van die bijzondere werkzaamheden is bij voorbeeld het uitzagen en verwijderen van ingegroeide boomwortels die het riool verstoppen, zoals te zien in onderstaande beelden. Hierin wordt een boomwortel verwijderd die ruim een ton weegt.