Slibafvoer

Al het afval dat wij verzamelen, voeren wij af naar gecertificeerde vuilverwerkers.
Slib, afkomstig van bijvoorbeeld de chemische industrie, storten we op locatie in containers. De chemische industrie draagt zelf zorg voor de analyse en afvoer.
Slib bij gemeentes komt terecht in containers of wordt direct afgevoerd naar de verwerker.
Alle door ons uitgevoerde afvoer geschiedt door middel van begeleidingsbrieven, op deze brieven wordt ons afvalstroomnummer en VIHB nummer vermeld zodat de herkomst van het slib altijd te traceren is.