Rioolrenovatie

Inlinen

Wanneer de gehele buis kapot blijkt te zijn wordt een inliner van hars aangebracht. Hiertoe hebben we verschillende harsen tot onze beschikking, een reparatie in de chemische sector is namelijk anders dan bij een gemeente, er stromen immers andere vloeistoffen door de leidingen. De maximale lengte die wij kunnen aanbrengen van een inliner is 300 meter afhankelijk van de diameter van de buis, dit heeft te maken met het gewicht van de kous. Het aanbrengen in bochten en dergelijke is beperkt mogelijk.

Relining

Relining geschiedt met verwarmd water, het nadeel hiervan kan zijn dat er chemische stoffen naar de waterzuivering stromen en dat de nieuwe buis enkele uren moet uitharden. Daarom is het ook mogelijk om de relining uit te voeren met UV licht. Door met UV licht te werken komen de schadelijke afvalstoffen niet vrij in het milieu, slechts de helft van de dikte is nodig, het is uiteindelijk minder werk en er wordt veel tijd bespaard. Het enige voordeel van werken met water is de veiligheid, dit is dan ook de keuze wanneer absoluut op zeker gespeeld moet worden in verband met explosies (zoals bijvoorbeeld het geval is in de chemische industrie).

Partlinen

Wanneer tijdens een riool- of leidinginspectie onverhoopt geconstateerd wordt dat een buis kapot is, bijvoorbeeld doordat een rubber ring niet goed meer functioneert en lekkage veroorzaakt, kunnen we een deelreparatie plaatsen. Dit heet een partliner. Dit kan vanaf een doorsnee van 10 cm tot 100 cm (meestal varieert de lengte tussen 50 cm en 200 cm).